Regulamin

Regulamin korzystania z portalu Zoopiekun.pl

 

Niniejszy regulamin został stworzony w trosce o bezpieczeństwo i prywatność Użytkowników naszego Portalu. Określa on wszystkie zasady korzystania z serwisu. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zebranymi informacjami.

 

 • Portal Zoopiekun.pl jest platformą komunikacyjno – ogłoszeniową.
 • Administratorem Portalu jest Zoopiekun.pl Paula Iwaniuk z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-681 , Al. Wyścigowa 14/439, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8252014945 ("Administrator").
 • Kontakt z administratorem: kontakt@zoopiekun.pl.

 

Korzystanie z portalu

 

 • Rejestracja, założenie profilu, wyszukiwanie ogłoszeń, przeglądanie treści są bezpłatne.
 • Przeglądanie ofert i profili nie wymaga rejestracji.
 • Rozpoczęcie korzystania z Portalu tj. dodawanie ogłoszeń, kontakt z opiekunami, wystawianie przedmiotów na giełdzie jest możliwe po rejestracji oraz akceptacji warunków regulaminu.
 • Rejestracja, to proces umożliwiający zaprezentowanie informacji i treści o Użytkowniku z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez Portal.
 • Zakładając konto na Portalu Zoopiekun.pl, Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil lub Ofertę przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu lub Oferty przez Portal, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

 

 1. dokładnego adresu zamieszkania (ulicy oraz numeru domu),
 2. adresu email,
 3. hasła do konta

 

 • Udostępniając zdjęcia Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do udostępnianego materiału oraz wyraża zgodę na modyfikację zdjęć przez administratora Portalu np. tworzenie miniatur.
 • Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto.
 • Niedopuszczalne jest zakładanie konta jako pracodawca lub usługobiorca przez agencje, firmy i inne podmioty gospodarcze.
 • Zakładając konto, Użytkownik automatycznie akceptuje regulamin Portalu Zoopiekun.pl.
 • Osoba, która założyła konto została dopisana do bazy danych.
 • Użytkownik w każdej chwili ma prawo usunąć swój profil bądź ogłoszenie.
 • W przypadku gdy Użytkownik narusza zasady regulaminu, administrator ma prawo zablokować lub usunąć konto.
 • Niedopuszczalne jest dodawanie danych kontaktowych na zdjęciach i na forum oraz we wszystkich innych miejscach oprócz w polach do tego przeznaczonych.
 • Użytkownik ma możliwość do udostępnienia poniższych form kontaktu:

 

 1. numer telefonu
 2. adres Email
 3. numer GG
 4. login Skype
 5. profil na FB

 

 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, społecznie niewłaściwe.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji wpisów, ofert oraz treści umieszczanych w komentarzach i na forum.

 

Postanowienia ogólne

 

 • Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, w miarę możliwości po uprzednim uprzedzeniu Użytkowników.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji w tym reklam drogą mailową na podany podczas rejestracji adres email, w przypadku gdy Użytkownik wyraża na to zgodę.
 • Portal nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia jakie mogą mieć miejsce pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem portalu Zoopiekun.pl, z jakichkolwiek przyczyn.
 • Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 • Portal może być zmodyfikowany przez właściciela bez uprzedzenia Użytkowników, właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany i uaktualnienia cen, dodawania nowych elementów do oferty, organizowania promocji. Wprowadzane zmiany nie będą miały negatywnych konsekwencji dla Użytkowników.
 • Treści i komentarze publikowane przez Użytkowników są zamieszczane na ich własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za powyższe treści.
 • Wszelkie prawa do Portalu Zoopiekun.pl są zastrzeżone (w formie tekstu i grafiki).
 • Nazewnictwo usług zawarte w Portalu Zoopiekun.pl są nazwami handlowymi lub znakami towarowymi.
 • Dane osobowe Użytkowników są zbierane wyłącznie na potrzeby Portalu i przetwarzane w celu regularnej działalności.
 • Wszystkie zebrane dane osobowe są chronione i przechowywane zgodnie z prawem.
 • Treść regulaminu może być zmieniana oraz modyfikowana.
 • Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. (osoby poniżej 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców).
 • Chcąc wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom informujemy o możliwości kontaktowania sie z Portalem pod adresem mailowym kontakt@zoopiekun.pl zachęcamy do kierowania pytań lub sugestii.

 

Giełda

 

 • Przedmiot na giełdzie zamieszczony jest przez Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść ta musi być zgodna ze stanem faktycznym przedmiotu.
 • Zamieszczenie ogłoszenia na giełdzie jest płatne (wg. cennika).
 • Zamieszczenie ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.
 • Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu. W ogłoszeniu możliwe jest dodanie informacji o dostępności przedmiotu w różnych wersjach (w innym rozmiarze, kolorze itp.). Ten sam przedmiot w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego ogłoszenia.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści oraz zdjęcia. Gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 • Treść ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do przedmiotu (jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent) oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 • Każde ogłoszenie w dziale Giełda musi zawierać:
 1. nazwę i możliwie najdokładniejszy symbol/model sprzedawanego przedmiotu 
 2. cenę
 3. dane kontaktow
 • Ogłoszenia niezgodne z powyższymi warunkami będą usuwane.

 

Tablica ogłoszeń

 

 • Użytkownik może zamieścić ogłoszenia reklamowe takie jak: hotele dla psów, gabinety weterynaryjne, salony piękności, tresura, sklepy zoologiczne, inne usługi.
 • Treść ogłoszenia powinna w jasny sposób informować o danej usłudze oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 • Zamieszczenie ogłoszenia na Tablicy Ogłoszeń jest bezpłatne.
 • Ogłoszenie jest aktualne 30 dni. Po upływie 30 dni można ponownie zamieścić ogłoszenie.

 

Tryb reklamacyjny

 

 • Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z serwisu Zoopiekun.pl mogą być składane na adres mailowy kontakt@zoopiekun.pl w terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 • W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni, reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie (mailowo) poinformowany o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

 

Opłaty i wyróżnienia 

 

Ogłoszenie Wyróżnione - to ogłoszenia na portalu Zoopiekun.pl, które przez kilka dni (w zależności od wybranego pakietu) są wyróżnione na tle innych ogłoszeń tzn.:

 • kolorem zielonym oraz pozycją na początku listy ogłoszeń (Opiekunowie, Tablica ogłoszeń, Giełda)
 • rotacyjne wyświetlanie ogłoszeń wyróżnionych na stronie głównej Portalu
 • znacznik przy każdym ogłoszeniu (gwiazdka)  

 

Cennik usług w Promocji „ 100% na dobry początek” (promocja trwa od 13.03):

 

UsługaCzas trwaniaCena z (VAT)
Zamieszczenie ogłoszenia Opiekunabezterminowe0,00 zł
Wyróżnienie ogłoszenia Opiekuna*7 dni + 7 dni gratis3,99 zł
14 dni + 14 dni gratis5,99 zł
21 dni + 21 dni gratis9,99 zł
Zamieszczenie ogłoszenia na Tablicy Ogłoszeń30 dni + 30 dni gratis0,00 zł
Wyróżnienie ogłoszenia na Tablicy Ogłoszeń*30 dni + 30 dni gratis9,99 zł
Zamieszczenie ogłoszenia na Giełdzie7 dni + 7 dni gratis1,49 zł
14 dni + 14 dni gratis2,49 zł
Wyróżnienie ogłoszenia na Giełdzie*7 dni + 7 dni gratis3,99 zł
14 dni + 14 dni gratis5,99 zł

 

Cennik usług:

 

UsługaCzas trwaniaCena z (VAT)
Zamieszczenie ogłoszenia Opiekunabezterminowe0,00 zł
Wyróżnienie ogłoszenia Opiekuna*7 dni3,99 zł
14 dni5,99 zł
21 dni9,99 zł
Zamieszczenie ogłoszenia na Tablicy Ogłoszeń30 dni0,00 zł
Wyróżnienie ogłoszenia na Tablicy Ogłoszeń*30 dni9,99 zł
Zamieszczenie ogłoszenia na Giełdzie7 dni1,49 zł
14 dni2,49 zł
Wyróżnienie ogłoszenia na Giełdzie*7 dni3,99 zł
14 dni5,99 zł